FPES stödjer hotad RFSL-ordförande i Stockholm

Med bestörtning läser vi nyheten om att RFSL Stockholms ordförande ser sig tvingad att avgå till följd av hot och trakasserier som drabbat honom och hans familj.

Detta visar att RFSL och alla andra HBTQ-organisationer  mer än någonsin behövs för att försvara grundläggande mänskliga rättigheter för alla i samhället. Hot, trakasserier och våld av detta slag är helt oacceptabelt från vilket håll det än må komma och vi hoppas att den pågående polisutredningen ger resultat så att de ansvariga för detta kan lagföras.

FPES styrelse

 

Posted

Klassificering av transsexualism ändras inte

I januari 2017 gick Socialstyrelsen ut med nyheten att myndigheten skulle inleda en översyn av klassificeringen av transsexualism, med målet att det inte längre ska ses som en  sjukdom.

Detta har man backat på efter möten med FPES, RFSL och Transförsvaret. Se mer på URL nedan

http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsa-vardochomsorg/hbtq/transsexualism

Posted
Bookmark and Share