Bli medlem

Medlemsansökan

  • Betala in medlemsavgiften till plusgiro 46 69 19-8. Avgiften är 100 kronor per år. 50 kronor om du inte har fyllt 27. Fyll sedan i den här medlemsansökan. Den som blir medlem före utgången av 2016 får den nya boken om FPES utan kostnad. Din ansökan förvaras hos FPES medlemsansvariga och uppgifterna lämnas inte ut till andra parter.
  • Eventuellt alias som medlemsnamn. Om du uppger ett sådant kommer det att stå i stället för ditt folkbokförda namn i medlemslistan på den medlemsinterna delen av FPES webbplats (där inloggning krävs).
  • Signera

 

CAPTCHA

Bookmark and Share