Namnbyte

Tidigare bedömdes namn vid namnbyte i förhållande till en persons juridiska könstillhörighet. Sedan Regeringsrättens dom i september 2009,  den så kallade ”Jan-Olov Madeleine”-domen, är det tillåtet för myndiga personer att byta eller lägga till förnamn utan hänsyn till ens könstillhörighet.

Det är nu även fritt fram för alla personer över 12 år att ansöka om tillägg eller byte av för- eller efternamn utan att namn bedöms utifrån personens juridiska könstillhörighet. Detsamma gäller byte till ”dotterefternamn”.

Rent praktiskt går det till som följer:

Förnamn

Den som vill lägga till, byta eller stryka ett förnamn kan vända sig till Skatteverket.
Detta under förutsättning att ett ursprungligt förnamn behålls.  Det är kostnadsfritt.

Skatteverkets hemsida förnamn http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/fornamn.4.76a43be412206334b89800020631.html

Skatteverkets blankett förnamn http://www.prv.se/upload/dokument/Personnamn/blanketter/ansokan_fornamn_n3.pdf

Den som inte vill ha kvar något ursprungligt förnamn eller har ändrat förnamn tidigare måste vända sig till PRV (Patent- och registreringsverket). Avgiften är 1000 kronor.

PRV:s hemsida förnamn                                                          http://www.prv.se/sv/Personnamn/Byta-personnamn/Byta-fornamn/

PRV:s blankett förnamn  http://www.prv.se/upload/dokument/Personnamn/blanketter/ansokan_fornamn_n3.pdf

Efternamn

I korthet är proceduren som följer. Närmare detaljer finns på respektive hemsida.

Anmäl till Skatteverket för att:

 • lägga till eller ta bort ett mellannamn.
 • byta efternamn i samband med giftermål eller ingående av partnerskap.
 • ta tillbaka efternamnet som ogift.
 • byta till föräldrars efternamn.
 • byta till adoptivföräldrars efternamn (för dem under 18 år)
 • byta till familjehemsföräldrars efternamn (för dem under 18 år).

Ingen kostnad. http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/efternamn.4.76a43be412206334b89800020669.html

Ansök hos PRV för att:

 • ändra stavningen på efternamnet.
 • skapa ett helt nytt efternamn (nybildat).
 • skapa ett efternamn genom att ta faderns eller moderns förnamn med tillägg av -son eller -dotter.
 • byta till ett gammalt släktnamn.
 • byta till ett i släkten nybildat efternamn.
 • återta ett tidigare efternamn.
 • byta till det efternamn som gällde före adoptionen (för dem över 18 år).
 • byta till familjehemsföräldrars efternamn (för dem över 18 år).

Kostnad 1 800 kronor (2012).                                                                               http://www.prv.se/sv/Personnamn/Byta-personnamn/Byta-efternamn/

Bookmark and Share