FPES stödjer hotad RFSL-ordförande i Stockholm

Med bestörtning läser vi nyheten om att RFSL Stockholms ordförande ser sig tvingad att avgå till följd av hot och trakasserier som drabbat honom och hans familj.

Detta visar att RFSL och alla andra HBTQ-organisationer  mer än någonsin behövs för att försvara grundläggande mänskliga rättigheter för alla i samhället. Hot, trakasserier och våld av detta slag är helt oacceptabelt från vilket håll det än må komma och vi hoppas att den pågående polisutredningen ger resultat så att de ansvariga för detta kan lagföras.

FPES styrelse

 

Posted

Klassificering av transsexualism ändras inte

I januari 2017 gick Socialstyrelsen ut med nyheten att myndigheten skulle inleda en översyn av klassificeringen av transsexualism, med målet att det inte längre ska ses som en  sjukdom.

Detta har man backat på efter möten med FPES, RFSL och Transförsvaret. Se mer på URL nedan

http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsa-vardochomsorg/hbtq/transsexualism

Posted

HBT-organisationer ville inte flytta diagnoskoder

Den 30:e mars 2017 var FPES och andra berörda organisationer på ett möte med generaldirektören på Socialstyrelsen för att diskutera förändring av diagnoskoden för transsexualism inom den existerande ICD-10 definitionen. Idag ligger den bland de psykiatriska diagnoserna, närmare bestämt som F64. Läs mer

Posted

FPES besökte socialdepartementet

Den 2 Mars 2017 var FPES på besök hos Socialdepartementet för att diskutera Ny lag om medicinsk könskorrigering. Detta är en den del av SOU 2014:91 som är relaterat till den medicinska processen.

Senare så kommer den andra halvan av SOU 2014:91 att behandlas av finansdepartementet. Det kommer vi också bli kallade till.

Från FPES deltog Alfie Martins och Sara Bystam.

Posted
Bookmark and Share