Transföreningen FPES

FPES är en förkortning av Full Personality Expression Sweden. Namnet innebär att få ge uttryck för hela sin personlighet. Föreningen arbetar för alla som har en könsidentitet eller ett könsuttryck som skiljer sig från den traditionella samhällsnormen. För att vi fritt ska kunna uttrycka hela vår personlighet och kunna leva fullt ut som alla andra i samhället.

Föreningen grundades 1966 som en social och kamratstödjande verksamhet. På 2000-talet har föreningen vidareutvecklats och vi har fått allt fler medlemmar. Vi har regelbundna sociala möten runt om i landet. FPES har även verksamhet för närstående.

FPES är också en röst i samhället. Vi bedriver ett politiskt påverkansarbete för att skapa lika villkor för transpersoner genom att påverka lagstiftning och attityder. Vi arbetar även med vård- och bemötandefrågor.

Vi medverkar också i Pridefirande runt om i landet. Vi informerar om vår verksamhet och tar upp aktuella frågor på seminarier.

FPES har utbyte med transorganisationer i de andra nordiska länderna och är medlem i de internationella organisationerna TGEU och ILGA.

 


Bilden överst på hemsidan visar deltagare i den europeiska transorganisationen TGEU:s kongress i Malmö 2010. Foto: TGEU/Mirjam Logonder.
Transflaggan: Blått symboliserar den traditionella bilden av vad som är manligt och rosa den traditionella bilden av kvinnligt. Vitt symboliserar transidentiteter som inte följer traditionella könsnormer.

Bookmark and Share

En reaktion på “Transföreningen FPES

  1. Pingback: International Trans Gender Day of Visibility #blogg100 | Life by Mehazael

Kommentera