Transföreningen FPES

Transföreningen FPES, Full Personality Expression Sweden, grundades 1966.

FPES är en röst för transpersoner i samhället. Föreningen arbetar med upplysning om transfrågor, för dialog med myndigheter och organisationer om transpersoners villkor och är remissinstans för utredningar och lagförslag.

FPES har en livaktig medlemsverksamhet. Vi har sex lokalavdelningar som har regelbundna möten som fyller en social och kamratstödjande funktion. Vi har ett internt dialogforum på hemsidan. Föreningen ger också ut medlemstidningen Transinform.

FPES har också en stödverksamhet för anhöriga. Den kan nås via e-post här eller i Facebookgruppen Närstående till transpersoner.

Vi medverkar också i Pridefirande på flera håll i landet. Vi informerar om vår verksamhet och tar upp aktuella transfrågor på seminarier.

FPES har kontakt med transorganisationer i de andra nordiska länderna och är medlem i de två stora internationella organisationerna TGEU och ILGA.

Föreningens ändamål är att:

• Ge transpersoner möjlighet att fritt uttrycka sin hela personlighet utan hänsyn till den könsroll som samhället tilldelat dem.
• Ge transpersoner hjälp att utveckla sin personlighet och om möjligt bistå om personliga problem eller anhörigproblem uppstår.
• Sprida information för att uppmärksamma transpersoners situation.
• Påverka samhället för att uppnå respekt och lika rättigheter för transpersoner.


Bilden överst på hemsidan visar deltagare i den europeiska transorganisationen TGEU:s kongress i Malmö 2010. Foto: TGEU/Mirjam Logonder.
Transflaggan: Blått symboliserar den traditionella bilden av vad som är manligt och rosa den traditionella bilden av kvinnligt. Vitt symboliserar transidentiteter som inte följer traditionella könsnormer.

Bookmark and Share

En reaktion på “Transföreningen FPES

  1. Pingback: International Trans Gender Day of Visibility #blogg100 | Life by Mehazael

Kommentera