Det blir fritt att själv välja efternamn

Efternamn kommer inte längre att ges automatiskt vid födsel eller adoption och alla ska kunna välja ett av de vanligaste efternamnen i Sverige. Det är ett par delar i regeringens förslag om en ny lag om personnamn. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag. Läs mer

Posted

Lika rättigheter stärks på jobbet och i plugget

I en proposition har regeringen föreslagit en utvidgning av arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder för att förhindra särbehandling och diskriminering. Samtliga diskrimineringsgrunder ska nu vara utgångspunkter överallt.  Läs mer

Posted

Lättare att byta namn

Det ska bli lättare att byta namn och det ska gå att byta namn flera gånger. Det är ett par av förslagen i en färsk proposition från regeringen. Förslagen välkomnas av transföreningen FPES som länge arbetat för lättnader i namnlagen.

Läs mer

Posted
Bookmark and Share