Lika rättigheter stärks på jobbet och i plugget

I en proposition har regeringen föreslagit en utvidgning av arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder för att förhindra särbehandling och diskriminering. Samtliga diskrimineringsgrunder ska nu vara utgångspunkter överallt.  Läs mer

Posted

Lättare att byta namn

Det ska bli lättare att byta namn och det ska gå att byta namn flera gånger. Det är ett par av förslagen i en färsk proposition från regeringen. Förslagen välkomnas av transföreningen FPES som länge arbetat för lättnader i namnlagen.

Läs mer

Posted

Årsmöte på Båstadsträffen

Vårens träff i Båstad för transpersoner pågår över Valborgshelgen. Den börjar redan onsdag den 27 april och slutar söndag den 1 maj. Det går även bra att bara delta en del av dagarna till exempel över helgen. Läs mer

Posted

Enkät om könsmarkörer i dokument

Vid universitetet i nederländska Utrecht genomförs nu en undersökning om förekomsten av könsmarkörer i dokument, formulär och ID-handlingar. Det rör sig dels om en genomgång av förhållandena i Nederländerna, dels om en internationell enkät som just lanserats. Läs mer

Posted

FPES får förlängt statsbidrag

Sju organisationer har fått bidrag för att under 2016 arbeta med frågor som gäller rättigheterna och levnadsvillkoren för hbtq-personer. Bidragsmyndigheten framhåller särskilt FPES arbete i sitt pressmeddelande om fördelningen av stödet. Läs mer

Posted

Råd om att få examensbevis i nytt personnummer

Sveriges Förenade HBTQ-studenters projekt ”Examensbevis” är slut. Nu släpper föreningen resultatet i form av en handbok: ”Examen i rätt personnummer”. Den handlar om utfärdande av nytt examensbevis efter ändrad juridisk könstillhörighet. Läs mer

Posted

Bättre rättsligt skydd för transpersoner

I betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103) som överlämnats till kultur- och demokratiministern föreslås att det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas. Dessutom föreslås att det kritiserade begreppet ”könsöverskridande identitet och uttryck” och ordet ”ras” ska slopas i lagstiftningen. Läs mer

Posted
Bookmark and Share