Läs boken om Transföreningen FPES

fpes_bokBok om FPES historia har nyligen kommit från trycket. Den beskriver föreningens långa väg från en total hemlighetsfullhet i en mer fördomsfull tid till dagens öppenhet och politiska påverkansarbete.

I boken behandlas en grupp människor som har varit marginaliserade i samhällslivet och delvis ännu är det. Boken är ett viktigt dokument över de senaste 50 årens svenska samhällsutveckling och historia.

Boken kan beställas av FPES. Dessutom kommer alla  som blir nya medlemmar före utgången av 2016 att få boken som en utan kostnad.

Läs mer

Posted

Anne Colt avliden

Den välkända styrelseledamoten i FPES Anne Colt avled den 27 oktober efter en tids sjukdom. Hon var en viktig kraft i föreningen och aktiv i många år. Läs mer

Posted

Det blir fritt att själv välja efternamn

Efternamn kommer inte längre att ges automatiskt vid födsel eller adoption och alla ska kunna välja ett av de vanligaste efternamnen i Sverige. Det är ett par delar i regeringens förslag om en ny lag om personnamn. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag. Läs mer

Posted

Lika rättigheter stärks på jobbet och i plugget

I en proposition har regeringen föreslagit en utvidgning av arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder för att förhindra särbehandling och diskriminering. Samtliga diskrimineringsgrunder ska nu vara utgångspunkter överallt.  Läs mer

Posted
Bookmark and Share