Klassificering av transsexualism ändras inte

I januari 2017 gick Socialstyrelsen ut med nyheten att myndigheten skulle inleda en översyn av klassificeringen av transsexualism, med målet att det inte längre ska ses som en  sjukdom.

Detta har man backat på efter möten med FPES, RFSL och Transförsvaret. Se mer på URL nedan

http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsa-vardochomsorg/hbtq/transsexualism

By Published On: 5 maj, 2017