Pilotstudie för transpersoner

I januari 2020 kommer Anova att genomföra en behandlingsstudie för personer med diagnosen transsexualism och samtidig psykisk ohälsa. Det kan till exempel gälla nedstämdhet, oro för framtiden eller omgivningens bemötande. Studie utgår från  terapiformen ACT, Acceptance and Commitment Therapy.
Den som vill vara med kan läsa mer här. 

Bookmark and Share