FPES och MR-Dagarna 2019

MR-Dagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna 2019, 14-16 november, Linköping Konsert & Kongress

FPES kommer finnas tillgängliga under Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Kom och besök vår monter G34 på utställartorget där du har möjligheter att samtala med några medlemmar från FPES om våra frågor.

MR-Dagarna 2019

MR-Dagarna information

Välkomna
Angelica, Eva, Tiina och Alfie

Posted

Transvården för unga

Med anledning av debatten kring Uppdrag Gransknings program om transvården den 9 oktober vill vi i transföreningen FPES betona att transvården fungerar ganska väl. Viljan att hjälpa är stor men kvaliteten på vården i landet är ojämn då det ibland är svårt att rekrytera korrekt kompetens.

En betydande del av problemet är långa väntetider hos utredningsteamen, för närvarande cirka 20 månader hos KID-teamet (Team för könsidentitetsutredningar, KID, Astrid Lindgrens Barnsjukhus) som är landets enda mottagning för de under 18 år.Under våren meddelade Statens Medicinsk-etiska Råd, SMER att man avser att genomlysa hur vården av unga människor med könsdysfori ser ut. Insamlingen av underlag för detta har påbörjats. Det är av stor vikt att rådets rapport kommer inom en nära framtid.

I UG den 9/10 fokuseras på kirurgiska ingrepp på unga transpersoner och i vilken mån det kan påverka suicidrisken. Vilka risker annan behandling innebär belyses också. Många medicinska behandlingar medför viss risk men risken ställs mot nyttan och så uppfattar vi sker även i dessa fall. Ingen kräver stopp för vårdinsatser även när de räddar liv till bara 70 procent. En hel del behandlingar når inte ens den nivån men man gläds över var och en som kan räddas. Samtidigt jobbas det för att förbättra de etablerade metoderna och behandlingarna för att rädda så många som möjligt.  Läs mer

Posted

Pilotstudie för transpersoner

I januari 2020 kommer Anova att genomföra en behandlingsstudie för personer med diagnosen transsexualism och samtidig psykisk ohälsa. Det kan till exempel gälla nedstämdhet, oro för framtiden eller omgivningens bemötande. Studie utgår från  terapiformen ACT, Acceptance and Commitment Therapy.
Den som vill vara med kan läsa mer här. 

Posted

Fullsatt på FPES seminarier

Det blev fullsatt på FPES seminarier under Stockholm Pride. Föreningen arbetar hårt när det gäller transpersoners rättigheter och livsvillkor.

På seminariet för närstående till transpersoner berättade Åsa och Satu från FPES om sina erfarenheter, som kan vara till stöd för andra.

Marisol/Fredrik Ekelund berättade om sin kvinnliga sida Marisol och läste lite ur den gripande berättelsen i sin bok Q.

Seniorboendet Regnbågens ordförande August Boj berättade om planerna på ett symposium om äldre HBT-personers livsvillkor.

Angelica Löwdin i FPES berättade om transpersoners äldreperspektiv, bland annat när det gäller möjligheterna att få en bra vård.

Styrelseordförande Sara Bystam och kassör Alfie Martins höll i seminarierna.

 

Posted