Medlemstidning

Sedan hösten 2005 heter FPES medlemstidning Transinform och utkommer med två eller tre nummer per år. Förslag till artiklar, kåserier eller annonser kan sändas till redaktören.

Under perioden 2002–2005 hette medlemstidningen Attitude. Det var en skandinavisk transtidning som utgavs gemensamt av svenska FPES, norska FPE-N och danska TiD. Före det skandinaviska projektet Attitude utkom under lång tid den svenska medlemstidningen Feminform.

Medlemmar i FPES kan logga in i Forum vid länkarna ovan för att läsa och ladda ner medlemstidningen Transinform och nummer av de tidigare medlemstidningarna.

 

Bookmark and Share

Lämna ett svar