FPES fokusfrågor

I vårt arbete med att stärka transpersoners ställning i samhället fokuserar vi på de frågor som för tillfället är mest angelägna. Här är de frågor FPES huvudsakligen  driver för närvarande.

Principen om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är en viktig utgångspunkt för FPES arbete. Våra fokusfrågor syftar som sagt till att stärka transpersoners ställning i samhället, men vårt arbete med de mänskliga värdena kan också komma bredare grupper, och hela befolkningen, till del.


NEUTRALA PERSONNUMMER

LIKVÄRDIG VÅRD FÖR TRANSPERSONER

BEMÖTANDEFRÅGOR


Bookmark and Share

Lämna ett svar