Bemötandefrågor

Bakgrund
Omgivningens okunskap leder ofta till att transpersoner får ett sämre bemötande än andra – det gäller såväl myndigheter som vård, skola och omsorg. Även i arbetslivet, serviceinrättningar och i umgänget mellan privatpersoner orsakar kunskapsbristen svårigheter för transpersoner i vardagen.

Varför driver FPES frågan?
Transpersoner är en grupp som ofta upplever sig utsatt. FPES vill underlätta för transpersoner att leva öppet och bli lika respektfullt bemötta i vardagen som alla andra.

Huvudargument
Rätten till ett respektfullt bemötande gäller alla människor. Ingen ska behöva utsättas för nedsättande behandling i det offentliga rummet. Ingen ska heller behöva försvara sin identitet eller agera företrädare för sin grupp i möten med omgivningen.

Bookmark and Share