Ja till TS-utredningens förslag

Socialstyrelsen arbetar nu vidare med de förslag som lades fram i fjol av utredningen om vården av transsexuella och övriga personer med könsidentitetstörning, och väntas lämna en skrivelse med förslag till bland annat lagändringar till regeringen innan sommaren.

Socialstyrelsens verksledning fick nyligen en redovisning av de remissvar som kommit in. Ledningen gav då myndigheten i uppdrag att arbeta vidare med förslagen i den form de lades fram av utredningen.

Nu ligger de olika förslagen ute hos olika avdelningar på Socialstyrelsen för att de ska förslå hur man konkret ska gå vidare. Detta avser förslagen till ändrad praxis för vården, vilket inbegriper förslagen om vård av de som inte klassificeras som transsexuella utan som personer med ospecificerad könsidentitetsstörning.

Avdelningarnas arbete ska därefter redovisas för generaldirektör Lars-Erik Holm.

Förslagen till lagändringar, bland annat kravet på skilsmässa för fastställelse av ändrat juridiskt kön, steriliseringsfrågan och frågan om medborgarskap ligger utanför vad Socialstyrelsen kan ändra. Dessa frågor kommer därför att lämnas över till Regeringskansliet. Innan sommaren ska en skrivelse inlämnas till regeringskansliet, liksom en redovisning för de förändringarna av vården som Socialstyrelsen planerar att genomföra.

Utredningens handläggare Linda Almqvist kommer att gästa transcafeet i Stockholm den 10 maj för att informera om läget när det gäller förslagen.

Jane Nylund

By Published On: 8 mars, 2011