FPES medverkar i Facebook eventet Digital demo för #TranslagNu

 

Här är FPES tal vid den digitala demonstrationen:

 

Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att med­borgar­rätt heter pengar! skaldade Heidenstam för 125 år sedan. Idag är visserligen inte rösträtten beroende av inkomst eller för­mögen­het, men …

 

Det är skam! Det är skam – Åsa Lindhagen – att ett land som säger sig vara solidariskt och värna om mänskliga rättigheter inte låter folk ändra registrerat kön på ett enkelt, snabbt och effektivt sätt. Konservativa länder som Malta, Argentina och Irland har kunnat göra det.

 

Det är skam! Det är skam – Lena Hallengren – att tvinga transpersoner att komma ut och ifråga­sättas alla gånger när identiteten måste styrkas. Bara för att ni inte vill rätta felaktiga uppgifter i statliga register, med mindre än en mångårig medicinsk utredning och beslut av en domstolsliknande instans hos Socialstyrelsen.

 

Det är skam! Det är skam – Stefan Löfven – att lova att genomföra en lag om ändring av juridiskt kön och sen inte få fram nånting under fem års tid.

 

Frågan är utredd och remissbehandlad. Propositionen är nästan färdigskriven. På torsdag samlas ni för regerings­sammanträde. Det enda hedervärda är att tvätta bort fläcken från Sveriges baner och besluta att för riksdagen före­slå en Lag om Registrerad Könstillhörighet så att det ska gå att ändra kön i folkbokföringen på samma sätt som en idag kan ändra sitt namn och så att Vi får vara och bli det vi vilja!

 

Därför behöver vi en ny translag nu.

NYHETER

Nya riktlinjer för hormonbehandling av unga

Socialstyrelsen uppdaterade i förra veckan sitt kunskapsstöd för hormonbehandling vid könsdysfori till unga transpersoner (under arton år). Det nya stödet innebär en skärpning av de tidigare rekommendationerna och sätter som norm att stopphormoner och [...]

FPES Hjältepris 2021

Föreningen för transpersoner FPES (Full Personality Expression) har beslutat sig för att dela ut årets hjältepris till Denize Blom med följande motivering: "Därmed uppmärksammas de transpersoner som är öppna på arbetsplatsen. I detta sammanhang [...]