Närståendegruppen

Närståendegruppen är FPES avdelning för dem som är närstående till transpersoner. För vår förening är det viktigt att ge stöd och att svara på frågor från närstående. Genom att prata med andra kan man dela hur man upplevt det att ha en partner, förälder eller någon annan i sin närhet som kommer ut som transperson.

Om du är närstående, skaffa dig information genom att läsa igenom det som står om transpersoner på vår webbplats och genom att prata med den som kommit ut.

Närstående är välkomna att kontakta FPES avdelning för närstående. Den är skapad av närstående för att ge stöd och hjälpa andra närstående som har frågor. Kontakta gruppen på något av följande sätt:

Facebook: Gå med i vår grupp
E-post:
 Kontaktformulär
Brev: FPES, Box 787, 114 79 Stockholm
Telefon: 0706-40 39 91