Kontakt

Kontakta FPES för att beställa vår broschyr och andra ärenden: info/snabel-a/fpes.se
Kontaktperson för media: ordförande
telefon 08 604 13 93
Kontaktperson för transpersoner

Kontaktperson för vårdfrågor

Kontaktperson för närstående

Facebookgruppen närstående till transpersoner
Medlemsansvarig

Kassör
Redaktör för hemsidan
Medlemstidning Transinform artiklar och annonsering
Postadress: FPES, Box 787, 114 79 Stockholm
Telefon: 08 604 13 93 och 072 887 31 81. Vi arbetar ideellt och kan inte alltid svara direkt.
Plusgiro (även för gåvor): 46 69 19-8

Lokalavdelningarnas kontaktpersoner: