Bli medlem

Betala in medlemsavgiften till plusgiro 46 69 19-8 eller Swish till 123 431 24 19 (QR-kod se nedan). Avgiften är 100 kronor per år. 50 kronor om du är 26 år och yngre eller 65 år och äldre.  Fyll sedan i den här medlemsansökan. Den som blir medlem får boken om FPES utan kostnad. Din ansökan förvaras hos FPES medlemsansvariga och uppgifterna lämnas inte ut till andra parter.

QR-kod

Swish QR-kod