Medlemstidning

Sedan hösten 2005 heter FPES medlemstidning Transinform och utkommer med två eller tre nummer per år.

Förslag till artiklar, kåserier eller annonser kan sändas till redaktören.

Under perioden 2002–2005 hette medlemstidningen Attitude. Det var en skandinavisk transtidning som utgavs gemensamt av svenska FPES, norska FPE-N och danska TiD. Före det skandinaviska projektet Attitude utkom under lång tid den svenska medlemstidningen Feminform.

FPES