FPES med i DO-projekt

Diskrimineringsombudsmannen DO avslutade den 30 november sitt projekt “Vägar till rättigheter” med en konferens där Nadja Karlsson, Linda E och undertecknad, Anne Colt, var inbjudna att delta.

I projektet har Nadja deltagit vid två tredagarsseminarier samt vid ett seminarium vid avslutningen och jag i en referensgrupp. Om projektet kan man läsa på DO: s hemsida (där jag för övrigt citeras och tydligen sagt något om stuprör som missuppfattats).

 Bland konferenstalarna märktes integrationsministern Erik Ullenhag och (nya) DO Agneta Broberg. Sisela Kyle var en utmärkt konferencier.

I minglet lyckades jag avtala med Agneta Broberg om ett möte med FPES efter nyår. Jag träffade för övrigt också Håkan Sandesjö som varit vikarierande DO efter Katri Linna.

En rullstolsburen kvinna talade vid avslutningen om den bristande tillgänglighet hon upplever, den tillgänglighet man högtidligt utlovar men aldrig levererar. Jag kom att tänka på att detta är aktuellt för oss transpersoner också, nämligen den bristande tillgängligheten när det gäller omklädningsrum i idrottsanläggningar etc. Den strikta könsuppdelningen för omklädningsrum och duschar gör anläggningarna otillgängliga för oss som inte är normenliga. Något att fundera över!

Text: Anne Colt

By Published On: 2 december, 2011