Intervjustudie om bemötande i vården

Lunds universitet söker transpersoner för en intervjustudie om bemötandet i  sjukvården. Avsikten är att vården ska få mer kunskap för att kunna förbättra sitt bemötande.

Här är Lunds Universitets vädjande om intervjupersoner:

Deltagare till intervjustudie sökes!

Är Du transsexuell, transvestit, intersexuell, intergender, genderqueer eller identifierar Dig som transperson på annat sätt? Vi söker Dig som skulle vilja delta i en intervjustudie om transpersoners förväntningar på och eventuella erfarenheter av mötet med somatisk (kroppslig) icke trans-relaterad hälso- och sjukvård i Sverige, t. ex. besök på vårdcentral eller sjukhus som ej har att göra med transvård. Under intervjun vill vi ta del av Dina tankar och känslor kring sådana möten. Det är angeläget att förbättra kunskapen inom detta område för att ge sjukvården så goda förutsättningar som möjligt för ett gott bemötande.

 För att kunna delta ska du:

• vara minst 18 år gammal
• tala och förstå svenska
• ha identifierat dig som transperson i minst ett år.

Obs! Begreppet transperson används i denna studie för att undvika omständliga uppräkningar. Vi välkomnar naturligtvis även Dig som inte identifierar Dig som  transperson men som transsexuell, transvestit, intersexuell, intergender, genderqueer och  så vidare.

Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund.

 Vill Du få närmare skriftlig information om studien, eller har du kanske frågor?

Kontakta Jenny Tholin med e-post: jenny.persson-tholin.183@student.lu.se, eller på telefon: 0736-772072. Genom att kontakta oss förbinder Du dig inte till att delta.

Huvudansvarig för studien: Linus Broström, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

(2013-10-15)

By Published On: 15 oktober, 2013