Diskriminering från skolledningen, ständiga hot och kränkningar samt en undermålig handläggning av den grekiska ombudsmannen resulterade i att en grekisk transflicka tvingades lämna sin skola.

Pressrelease