Socialstyrelsens remiss om TS-vården nu ute

Socialstyrelsen har idag lagt ut det nya kunskapsstödet för vård av personer med könsdysfori på remiss till bland andra FPES. Vår vård- och TS-grupp kommer att sammanställa föreningens remissvar efter samråd med KIM och RFSL.

Socialstyrelsens pressmeddelande

Ladda ned kunskapsstödet

By Published On: 2 april, 2014