Stort transmöte i Budapest

Trans, trygg & jämställd! Det var mottot för Transgender Europes femte internationella kongress, som nyligen hölls i Budapest. Över 200 delegater från 50 länder deltog, däribland representanter från RFSL och undertecknad från FPES. Trans- och HBT-organisationerna i Finland och Norge deltog också. Många tunga frågor diskuterades under flera paneldebatter och en rad seminarier. Den samlade bilden var stadiga framsteg för våra frågor på såväl Europanivå som i enskilda länder – då både när det gäller ökat fokus på transpersoners rättigheter i det offentliga rummet och ny lagstiftning. I en del länder har dock utvecklingen snarare gått bakåt.

Juridiskt könsbyte
En av de mest aktuella frågorna är villkorslös rätt till byte av juridiskt kön. Men fortfarande har bara 33 stater i Europa alls en lagstadgad rätt till juridiskt könsbyte, därmed kan det i 16 länder betraktas som mer eller mindre olagligt att fullt ut vara transperson. Därtill finns det krav på tvångssterilisering i 24 länder och de flesta länder kräver också att den som ska genomgå juridiskt könsbyte först ska bedömas efter en mental sjukdomsdiagnos. Detta diskuterades bland annat under den inledande paneldebatten och den nya danska lagen om en enkel ansökningsprocess för juridiskt könsbyte framstod som ett föredöme.

Trygghet
Ett annat viktigt område är trygghet och stopp för våldet mot transpersoner. I fjol föll 87 transpersoner offer för dödligt våld i 12 olika länder i Europa och långt fler blev utsatta för misshandel och ofredande. Stöd till brottsoffer togs upp både i paneldebatt och seminarier. Europakonventionen garanterar långtgående mänskliga rättigheter men dessa bindande regler tillämpas inte i alla länder. Men många som inte fått rätt i sitt hemland har fått stöd i Europadomstolen. Bra information finns på www.tgeu.org/EU-law. TGEU har också en ny ”verktygslåda” som resurs för att vi ska kunna driva frågan om enklare regler för juridisk könsbyte, www.tgeu.org/sites/default/files/Toolkit_web.pdf .

Ny ledning
TGEU drabbades av en förskingring 2010 men överlevde och nu är ekonomin stark genom bidrag från främst EU-programmet Progress och US State departement.

TGEUfolketlowKongressen är dels en konferens dels en föreningsstämma, och hålls vartannat år. Denna gång valdes finska Arja Voipio och tyska Alecs Recher att dela ordförandeposten som så kallade co-chairs. Till styrelsen på sju personer, steering committee, gjordes flera nyval. Budgeten medger ett kansli på ett halvdussin personer och TGEU har nu sitt sitt kontor och juridiska säte i Berlin.

På bilden syns de flesta förtroendevalda och anställda på TGEU:s kansli.

 

Östra Europa 
Kongressen var TGEU:s första i östra Europa. De konservativa krafterna har blivit allt starkare i Ungern och borgmästaren i Budapest avstod från att invigningstala på konferensen. Däremot skrev Ungerns komissionär för mänskliga rättigheter ett välkomnande brev.

FN:s chefskomissionär för mänskliga rättigheter Navy Pillay deltog med ett videotal, och Maltas för HBT-frågor ansvariga minister Helena Dalli deltog personligen med ett bejublat öppningstal.

Den ungerska organisationen Transvanilla stod för det praktiska i konferensarrangemanget, och dess ordförande Barnabás Hidasi hoppades att värdskapet skulle skapa en uppmärksamhet som bidrar till att skapa en dialog om transpersoners mänskliga rättigheter i Ungern.

De svenska delegaterna fick besök av Sveriges ambassadör Karin Olofsdotter. Undertecknad informerade henne om huvudfrågorna för transrörelsen och hon deltog under inledningen av kongessen. Den svenska ambassadören skrev sedan tillsammans med den danska, norska och finska ambassadörerna ett stöduttalande till kongressen för dess arbete för lika mänskliga rättigheter för transpersoner.

Inget bråk
Innan mötet hade jag från ett par håll, bland annat från en ungersk transaktivist, fått höra att man som transperson i  Budapest för sin egen säkerhets skull bör ha en neutral framtoning för att inte väcka uppmärksamhet från konservativa och högergrupper. Mötet avlöpte dock såvitt jag hört utan några sådana incidenter som de ofredanden som inträffade under mötena i Dublin och Malmö. Vi höll dock till på ett hotell i utkanten av stan och bussades på lördagskvällen till och från en pub inne i Budapest, där det som brukligt är serverades en enkel konferensmiddag.

/JN

 

By Published On: 15 juni, 2014