Intervjustudie med transpersoner

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet planerar en intervjustudie med syfte att undersöka erfarenheter hos trans*identifierade personer kring hälsa och ohälsa och mötet med vården och hur detta är kopplat till normer kring kropp, kön och genus.
De undrar därför om du vill ställa upp på en intervju om detta? Deltagandet är helt frivilligt och du måste inte komma till Umeå utan intervjuaren kommer till dig. Om du beslutar dig för att delta och sedan ångrar dig, kan du när som helst, och utan orsak, avbryta ditt deltagande. Du är också när som helst välkommen att ställa frågor som du har kring studien.

Är du intresserad av att delta och vill få mer information om studien? Kontakta Ida Linander på Ida.Linander@umu.se, eller på telefon: 0736 98 64 83, alternativt 090 785 35 37.

Mer information här

By Published On: 5 november, 2014