Autistisk av testo?

En ny studie visar att transmän (FtM) oftare har autistiska egenskaper än såväl transkvinnor som cis-personer av bägge kön.
Man tror att en hög exponering av testosteron i fosterstadiet kan leda till autistiska drag. Man har även funnit att ge testosteron till kvinnor minskar deras empatiska förmåga. Det framförs också en teori om att de som har autism har en ”extremt manlig” hjärna.

Läs mer om studien här (på engelska)

By Published On: 14 december, 2014