Enkät om könsmarkörer i dokument

Vid universitetet i nederländska Utrecht genomförs nu en undersökning om förekomsten av könsmarkörer i dokument, formulär och ID-handlingar. Det rör sig dels om en genomgång av förhållandena i Nederländerna, dels om en internationell enkät som just lanserats.

Projektet presenteras här:  http://ucerf.rebo.uu.nl/en/activiteit/onderzoek och på en Facebooksida https://www.facebook.com/girare1/?fref=ts

Intresserade kan fylla i enkäten, vilket tar 10–15 minuter (på engelska)  https://girare1.typeform.com/to/Qdvch6

Förekomsten av könsmarkörer i olika handlingar är något som ifrågasatts av FPES, som vill få till stånd ett slopande av könsmarkeringen i personnummer och på sikt ett slopande av begreppet juridiskt kön.

 

 

By Published On: 16 mars, 2016