FPES uttalande angående Transförsvarets “Ultimatum och krav”

FPES arbetar intensivt för transpersoners rättigheter, bland annat med likvärdig vård för alla transpersoner. Bland Transförsvarets “Ultimatum och krav” finns det punkter där FPES kan ha förståelse för andemeningen, men de metoder, beskrivningar och uttryckssätt som används är inte våra.

Vi arbetar med frågorna på ett annat sätt. Det gäller för föreningar, nätverk och andra aktörer att vara överens för att synpunkterna skall beaktas av myndigheterna. FPES har goda och väl etablerade kontakter med de myndigheter som handlägger för transpersoner relevanta frågor och upplever att det leder till framgång.

Stockholm 2017-01-29 FPES styrelse

By Published On: 30 januari, 2017