Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner Ändring: Brottsbalken  Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner SFS: 2018:540  Ikraftträdande: 1 juli 2018

Lagändringarna innebär ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. Grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelsen om olaga diskriminering samt i åtalsregeln om förolämpning. Det görs också ett tillägg så att det uttryckligen framgår att det är en försvårande omständighet om ett motiv för ett brott har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

https://fpes.se/wp-content/uploads/2018/08/Viktiga-lagändringar-1-7-2018.pdf

By Published On: 5 augusti, 2018