Möjlighet för personer som fick ändrat personnummer före 20160531

FPES och Skatteverket påminner om denna möjlighet för de som fick ändrat personnummer före 20160531.

Personer som ändrar sin könstillhörighet får nytt personnummer. Från 1 juni 2016 kommer det nya personnumret även att slå igenom för personens familjerelationer i folkbokföringen.

Förändringen gäller alla som ändrar könstillhörighet efter 1 juni 2016. Den som tidigare ändrat sin könstillhörighet har dock möjlighet att skriftligen begära ändring i folkbokföringen så att endast aktuella förhållanden visas.

Skatteverkets pressmeddelande 20160531
https://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2016/2016/nykonstillhorighetskaslaigenomfulltutifolkbokforingen.5.361dc8c15312eff6fd148c2.html?q=k%C3%B6nstillh%C3%B6righet

 

By Published On: 10 augusti, 2018