Beslut i riksdagen om hetslagstiftningen

Riksdagen tog den 14 november beslut nummer 2 vad gälle vissa grundlagsändringar som berör hetslagstiftningen. De nya lagarna börjar gälla från 1 januari 2019. Ändringarna berör många andra delar av lagarna också, sök i beslutet efter följande text ”Bifall till proposition 2017/18:59 punkt 2.2 om ändringar i brottsbalken om hets mot folkgrupp. Avslag på motionerna.”

Beslutet

Betänkandet

By Published On: 16 november, 2018