FPES välkomnar promemoria på remiss

FPES välkomnar att “Promemoria om nya könstillhörighetslagen” kommit ut på remiss:

Regeringskansliet föreslår att två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

Regeringskansliet föreslår även följdändringar i andra lagar.

Här hittar du hela promemorian https://regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/11/vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen-och-andring-av-det-kon-som-framgar-av-folkbokforingen/

By Published On: 30 november, 2021