FPES välkomnar att “Promemoria om nya könstillhörighetslagen” kommit ut på remiss:

Regeringskansliet föreslår att två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

Regeringskansliet föreslår även följdändringar i andra lagar.

Här hittar du hela promemorian https://regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/11/vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen-och-andring-av-det-kon-som-framgar-av-folkbokforingen/

NYHETER

FPES Hjältepris 2021

31 december, 2021|

Föreningen för transpersoner FPES (Full Personality Expression) har beslutat sig för att dela ut årets hjältepris till Denize Blom med följande motivering: "Därmed uppmärksammas de transpersoner som är öppna på arbetsplatsen. I detta sammanhang [...]

FPES Remissvar: Delbetänkandet SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (dnr: A2020/02630)

4 maj, 2021|

Delbetänkandet SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (dnr: A2020/02630) Sammanfattning FPES tillstyrker i huvudsak att utredningens förslag om tillsyn över aktiva åtgärder genomförs (framför allt att DO [...]

FPES Remissvar på Vårdområdet könsdysfori som nationell högspecialiserad vård

9 november, 2020|

FPES Remissvar till förslaget med diarienummer 5.3-13381/2019 Genomlysning av vårdområdet könsdysfori som nationell högspecialiserad vård FPES har beretts tillfälle att yttra sig över Sakkunniggruppen för könsdysforis förslag Genomlysning av vårdområdet könsdysfori som nationell högspecialiserad vård (Dnr 5.3-13381/2019) [...]