Statlig ersättning till tvångssteriliserade

Statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner
Idag beslutade Riksdagen att anta propositionen ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Ersättning lämnas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp.

Kammarkollegiet skall sköta ärendena. Pressmeddelande_Kammarkollegiet_180321

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/statlig-ersattning-till-personer-som-har-fatt_H501SoU19

Posted

Glöm inte FPES åsmöte

FPES årsmöte hålls den 17 mars. Information/kallelse har skickats ut till medlemmarna. Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga i vårt medlemsforum senast den 10 mars.

Posted

Intervju med TT efter presentation av SOU 2017:92

Efter att Ulrika Westerlund presenterat sin utredning så blev Alfie Martins och Sara Bystam intervjuade av TT. Den första tidning som tagit in artikeln är Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och Aftonbladet kanske kommer den i fler tidningar.

https://www.sydsvenskan.se/2017-11-27/okunskap-forsvarar-livet-for-transpersoner

https://www.svd.se/sa-kan-villkor-forbattras-for-transpersoner

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article26756118.ab

Posted

Presentation av Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Idag så var Alfie Martins och Sara Bystam på presentationen av Ulrika Westerlunds utredning om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner, SOU 2017:92 Utredningen är den tjockaste på länge och är runt 920 sidor. I länken nedan finns presskonferensen och själva utredningsresultatet.

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/

Posted

Alfie Martins deltager i P1s Kropp & Själ

FPES Ordförande Alfie Martins deltog i P1s Kropp & Själ tillsammans med Cecilia Dhejne från Anovasom utreder vuxna med könsdysfori, Louise Frisén från utredningsteamet för unga på Astrid Lindgrens sjukhus och Ulrika Westerlund som är regeringens utredare i Utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner.

Programmet finns nedan

Posted