FPES aktiviteter på Europride 2018 i Göteborg

FPES har följande aktiviteter:

Tisdag 14/8 kl 13:30 Trans på jobbet – hur går det? Plats: Landsarkivet, Hörsalen, Arkivgatan 9A, Göteborg

Fredag 17/8 kl 13:45 Transpersoner och deras närstående Plats Artisten, Lingsalen (A505) Fågelsången 1, Göteborg

FPES har tält i EuroPride Park at Kungstorget opening hours:

Lördag 18/8 Samling Kl 14:30 FPES har gå grupp i  Europride Parad  Start:Kl 15:30Heden

EuroPride Göteborg information http://europride2018.com/2018/08/09/welcome-europride-2018-gothenburg/

Posted

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner Ändring: Brottsbalken  Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner SFS: 2018:540  Ikraftträdande: 1 juli 2018

Lagändringarna innebär ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. Grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelsen om olaga diskriminering samt i åtalsregeln om förolämpning. Det görs också ett tillägg så att det uttryckligen framgår att det är en försvårande omständighet om ett motiv för ett brott har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

https://fpes.se/wp-content/uploads/2018/08/Viktiga-lagändringar-1-7-2018.pdf

Posted

Lyckad Prideparad

Cirka 25 personer deltog under FPES banderoll på årets Prideparad i Stockholm, som i år också var Europride med fler internationella besökare. Paraden gick i strålande solsken. Det var också premiär för föreningens nya fana – transflaggan med texten FPES i vår blå profilfärg.

FPES hade i år fyra seminarier i Pride house och ett välbesökt tält i Pride park.

Posted

Kom till FPES på Stockholm Pride

Missa inte att vara med på FPES aktiviteter under Stockholm Pride, som i år också är Europride med fler internationella gäster. Europride pågår den 27/7–5/8.

FPES har en rad aktiviteter:
• Kom till FPES tält i Pride Park på Östermalms IP.
• Gå med FPES i Prideparaden.
• Gå på FPES seminarier i Pride house. I år har de följande teman:
Synvändor. Tisdag 31 juli kl 14:00 i Klarabiografen i Pride house, Kulturhuset i Stockholm.
Trans på Arbetsplatsen. Tisdag 31 juli kl 17:00 i Klarabiografen  i Pride house, Kulturhuset i Stockholm.
Närstående. Onsdag 1 augusti kl 14:00 i Klarabiografen i Pride house, Kulturhuset i Stockholm.

 

Posted

Många söker ersättningen för tvångssterilisering

Erland Törngren från Kammarkollegiet deltog i FPES vårträff i Båstad. Han informerade deltagarna om möjligheten att få skadestånd för de som tvingades att sterilisera sig för att få byta juridiskt kön mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013, när lagen ändrades. Under de två första veckorna kom 250 ansökningar in.  Läs mer

Posted

Förändringar i den medicinska delen av könstillhörighetslagen

Nu har Socialdepartementet kommit ut med en promemoria som föreslår förändringar i den medicinska delen av den tidigare könstillhörighetslagen från 1972. Dessa förändringar är väldigt väl genomarbetade och viktiga. De nya lagarna föreslås att gälla från 1 Juli 2019. För mer information om lagarna så kan ni läsa på regeringens hemsida på länkarna nedan.

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

Posted

Statlig ersättning till tvångssteriliserade

Statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner
Idag beslutade Riksdagen att anta propositionen ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Ersättning lämnas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp.

Kammarkollegiet skall sköta ärendena. Pressmeddelande_Kammarkollegiet_180321

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/statlig-ersattning-till-personer-som-har-fatt_H501SoU19

Posted

Glöm inte FPES årsmöte

FPES årsmöte hålls den 17 mars. Information/kallelse har skickats ut till medlemmarna. Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga i vårt medlemsforum senast den 10 mars.

Posted
Bookmark and Share