Många söker ersättningen för tvångssterilisering

Erland Törngren från Kammarkollegiet deltog i FPES vårträff i Båstad. Han informerade deltagarna om möjligheten att få skadestånd för de som tvingades att sterilisera sig för att få byta juridiskt kön mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013, när lagen ändrades. Under de två första veckorna kom 250 ansökningar in.  Läs mer

Posted

Förändringar i den medicinska delen av könstillhörighetslagen

Nu har Socialdepartementet kommit ut med en promemoria som föreslår förändringar i den medicinska delen av den tidigare könstillhörighetslagen från 1972. Dessa förändringar är väldigt väl genomarbetade och viktiga. De nya lagarna föreslås att gälla från 1 Juli 2019. För mer information om lagarna så kan ni läsa på regeringens hemsida på länkarna nedan.

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

Posted

Statlig ersättning till tvångssteriliserade

Statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner
Idag beslutade Riksdagen att anta propositionen ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Ersättning lämnas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp.

Kammarkollegiet skall sköta ärendena. Pressmeddelande_Kammarkollegiet_180321

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/statlig-ersattning-till-personer-som-har-fatt_H501SoU19

Posted

Glöm inte FPES åsmöte

FPES årsmöte hålls den 17 mars. Information/kallelse har skickats ut till medlemmarna. Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga i vårt medlemsforum senast den 10 mars.

Posted

Intervju med TT efter presentation av SOU 2017:92

Efter att Ulrika Westerlund presenterat sin utredning så blev Alfie Martins och Sara Bystam intervjuade av TT. Den första tidning som tagit in artikeln är Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och Aftonbladet kanske kommer den i fler tidningar.

https://www.sydsvenskan.se/2017-11-27/okunskap-forsvarar-livet-for-transpersoner

https://www.svd.se/sa-kan-villkor-forbattras-for-transpersoner

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article26756118.ab

Posted
Bookmark and Share