Helena Berglund ny tillförordnad ordförande för FPES

Vid styrelsens arbetsmöte 20/1 avgick Johannes Edenteg på egen begäran från posten som FPES ordförande efter att ha konfronterats med uppgifter om olika former av oegentligheter gentemot medlemmar samt på grund av den kritik som framförts från styrelsemedlemmar för upprepade fall av bristande förberedelser av styrelsens olika möten.

Det har på nätet förekommit uppgifter om ekonomiska oegentligheter. För styrelsen är det viktigt att gentemot FPES medlemmar framhålla att föreningens konton och andra tillgångar inte är berörda.

By Published On: 23 januari, 2024