TS-utredare drog rekordpublik

Över 30 transpersoner och vänner kom till januariträffen på transcaféet hos RFSL i Stockholm. Det var rekord för transcaféet i modern tid, normalt kommer ett dussin och som mest var det 20 deltagare i fjol. Det som lockade var samtal med socialstyrelsens utredare av vården av transsexuella i Sverige.

Utredaren Karin Lindell hade förhinder att delta men projektledaren Linda Almquist gav en fyllig bild av vad utredningen tittar på och kommit fram till.

FPES har, liksom ett antal andra organisationer och transpersoner, redan tidigare träffat utredningen. Nu blev det ett tillfälle till mer dialog och många av de närvarande passade på att framföra sina synpunkter. Utredningen har initierats av socialstyrelsen för att åstadkomma en mer enhetlig vård av transsexuella, idag kan den variera mycket mellan olika delar av landet. Utredningen kommer troligen att föreslå en koncentration till ett eller ett par landsting som då får möjlighet att bygga upp en större specialistkompetens.

Linda Almquist berättade också att utredningen kommer att lämna förslag till förändring av lagstiftningen till regeringen, trots att detta egentligen inte ingått i uppdraget. Den nuvarande lagstiftningen från 1972 är föråldrad på många punkter. Utredningen har också tagit del av reglerna i andra länder där det bland annat är uppmuntrat och inte förbjudet att spara könsceller inför en könskorrigering. Det förefaller också som om man kommer att föreslå att det ska vara möjligt att nöja sig med hormonbehandling om man inte vill göra en kirurgisk korrigering. I juni ska utredningens resultat presenteras.

Välkommen till nästa transcafé!

By Published On: 1 februari, 2010