Socialstyrelsens utredning släppt

Socialstyrelsen presenterade idag 30 juni resultatet av sin utredning av TS-vården i Sverige. Det finns att hämta i sin helhet via www.socialstyrelsen.se och är på 84 sidor. Dokumentet benämns “Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar”. I bilagorna 2 och 3 finns förslag till ny lagstiftning. Bilaga 2 är benämnd “Förslag till lag om ändring i lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall”.

Chefen för Socialstyrelsen betonade vid dagens presskonferens att redningsresultatet är viktigt och att det ska ut på bred remiss snarast för att sedan presenteras för regeringen. Socialstyrelsen driver alltså på i denna fråga för att få till stånd en förbättrad lagstiftning och en förbättrad vårdsituation för berörda, bland vilka alltså ingår inte bara transsexuella utan även andra personer (t ex transvestiter) med problem kring sin könsidentitet.

Utredningsresultatet är helt i linje med de förhoppningar som vi i FPES samt RFSL och KIM hyst som medlemmar av referensgruppen sedan i höstas.

Föreningen FPES står som arrangör för första presentationen av utredningen i Pride House tisdagen den 27 juli kl 1200. Socialstyrelsens utredningshandläggare Linda Almqvist presenterar och svarar på frågor.

Anne Colt

By Published On: 30 juni, 2010