Stort transmöte i Malmö

Transgender Europes stora internationella transmöte i Malmö avslutades i söndags (101002). Tyvärr överskuggat av en transfobisk attack mot två turkiska delegater.

Fem FPES-medlemmar deltog i själva mötet. Nadja Karlsson höll i ett av avslutningsanförandena. FPES deltog även som medlemsorganisation i det högsta beslutande organet inom organisationen. Mer information om det mycket intressanta mötet kommer i vår tidning Transinform.

Läs inledningsanförandet av Vladimir Luxuria m m på http://www.tgeu.org.

Lisa Tulin

By Published On: 6 oktober, 2010