Transcafeet i Stockholm har bytt dag

Transcafeet i Stockholm har flyttat från onsdagar till tisdagar.

Anledningen är att RFSL:s ungdomsverksamhet Egalia glädjande nog kan ha öppet två dagar i veckan. Efter omflyttningar blev den bästa lösningen att transcafeet blir tisdagar och då i RFSL:s lokaler Charlotte och Pontus Wikner, direkt till vänster i entrén hos RFSL Stockholm på Sveavägen 59.

Vi träffas för att prata och fika, då och då blir det en föreläsare. Läs vidare under “På gång”.

Glädjande nog förefaller det som om caféverksamheten har ökat i betydelse. Av verksamhetsberättelsen för transcafeet 2010 framgår att medelantalet besökare stigit till 16, från 12 året dessförinnan. På de flesta träffarna har det också kommit en till tre nya transpersoner.

I planen för verksamheten under 2011 står främst att den sociala och kamratstödjande verksamheten fortsatt prioriteras. Målet är att mötas i samtal och känna trygghet i gruppen för att kunna ta steget att komma ut i vardagen i den utsträckning man själv önskar. Vi ska också har föredragshållare, diskussioner och filmvisning.

Jane Nylund cafévärdinna

By Published On: 31 januari, 2011