Informationsföreläsning om TS-vård

Transsexualism. Utredning, behandling och uppföljning i Stockholms läns landsting. Informationsföreläsning för intresserade.

OBS Ny adress till föreläsningen: Skandiasalen ALB, Astrid Lindgrens barnsjukhus, plan 01. I huvudentré ALB ta dörr vänster bakom café, 1 tr och sedan är det skyltat på vänster sida.

Onsdagen den 16 februari kl 1700-2000

Program

1700-1710 :Inledning Cecilia Dhejne
1710-1740: Psykiatrisk/psykologisk utredning Gunilla Svartvik och Ritva
Cederholm
1740-1800: Hormonbehandling Stefan Arver
1800-1830: Röstbehandling/Röstkirurgi Maria Södersten och Stellan
Hertegård
1830-1850: Hårborttagning Lisbeth Alnesjö
1850-1910: Plastikkirurgi Johan Rinder
1910-1930: Uppföljning, livskvalitet efter könskorrigering Cecilia Modigh
och Cecilia Dhejne
1930-2000: Frågor till föreläsarna, diskussion. Moderator: Katarina Öberg

Efteråt mingel med kaffe

Anmälan via e-post senast den 14 februari till helena.norling@sll.se eller
per telefon med telefonsvarare 08 585 85790.

Vägbeskrivning till Norrbacka huset, Karolinska Universitetssjukhuset
Solna http://www.karolinska.se/upload/Redaktionen/
Bes%E2%80%9Dksparkering%202010-12-06.pdf

Arrangörer: Mottagningen för könsbytesutredningar Psykiatri Sydväst i
samarbete med Centrum för andrologi och sexualmedicin, Kliniken för
endokrinologi och metabolism, Plastikkirurgiska kliniken, Logopedkliniken, och
Öron-näsa hals kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

By Published On: 7 februari, 2011