Nätverk om HBT och trossamfund

Nätverket Religion hjärta hbt organiseras av Sveriges förenade HBTQ-studenter och tar upp problem och konflikter som kan uppstå för troende hbt-personer.

Nätverket drivs som ett projekt som fått stöd av Allmänna arvsfonden, se http://www.hbtqstudenterna.se/religion-hbt
Möten har hittills hållits i Katolska Kyrkan och hos RFSL. Deltagare i nätverket är bland annat Svenska Kyrkan, Katolska Kyrkan, Liberala Katolska Kyrkan, Mosaiska Församlingen, Arab Initiative, RFSL, Kim och FPES.

Representant för FPES är Hildur de Besche.

By Published On: 9 februari, 2011