Populärt möte om transvården

Det blev fullsatt i föreläsningssalen när Karolinska universitetssjukhusets mottagning för könsbytesutredningar nyligen ordnade en kväll med informationsföreläsningar om transsexualism. Ett dussin experter berättade relativt ingående om utredning, behandling och uppföljning som vården bedrivs inom Stockholms läns landsting.

Arrangemaget hade annonserat ut i pressen, via personlig inbjudan och genom intresseorganisationer, bland annat FPES hemsida. Det lockade ett hundratal åhörare varav en del kom från andra delar av landet. Alla som ville komma fick inte plats så en andra föreläsningskväll planeras.

Det som togs upp var vården som den bedrivs idag. En hel del åhörare hade redan gjort resan och det förefaller som om det finns behov av mer information och uppföljning än vad som givits hittills, för det ställdes många frågor.

Överläkare Cecilia Dhejne berättade också att man från vårdens sida är positiv till den individualiserade behandling som föreslås i Socialstyrelsens utredning från i fjol, men att man om nya riktlinjer införs behöver mer pengar för att kunna ta emot den ökning av antalet patienter som förutses.

Jane Nylund

By Published On: 3 mars, 2011