Socialstyrelsen föreslår lagändring för TS-vården

Det är inte acceptabelt att en person måste vara ogift och steril för att kunna få en ny könstillhörighet fastställd. Lagen är föråldrad och bör därför ändras på flera punkter, anser Socialstyrelsen i en skrivelse till regeringen.

Förra året presenterade Socialstyrelsen en kartläggning av vården för transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Den hade gjorts av före detta riksrevisorn Karin Lindell på uppdrag av myndigheten.

– Syftet med utredningen har varit att ta fram konkreta förslag på hur insatser till transexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar ska förbättras. Vi vet att vården idag är ojämlik och att en del patienter känner sig kränkta i kontakt med vården, säger projektledaren Linda Almqvist.

Utredningen pekade bland annat på att dagens lagstiftning i många avseenden är föråldrad. Idag måste till exempel personer som är gifta skilja sig för att få en ny legal könstillhörighet. Kravet på sterilisering står heller inte i överensstämmelse med rekommendationerna från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter från 2009. Enligt dessa ska inte sterilisering krävas för att patienter ska kunna fastställas en ny könstillhörighet.

Drygt 100 remissinstanser har getts möjlighet att lämna synpunkter på utredningen som nu överlämnas till regeringen. Socialstyrelsen föreslår i en särskild skrivelse att lagen om fastställande av könstillhörighet ses över och ändras på flera punkter:

  • Kravet på att man ska vara ogift för att kunna byta könstillhörighet ska tas bort.
  • Kravet på att den som ansöker om att ändra könstillhörighet ska vara steriliserad ska tas bort.
  • Även utländska medborgare ska kunna beviljas ändrad könstillhörighet om han eller hon varit bosatt i minst ett år i Sverige.

– Det har gått 40 år sedan den här lagen kom och det finns all anledning att se över den, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

I utredningen föreslås även att Socialstyrelsen tillsammans med hälso- och sjukvården tar fram nationella vårdprogram, kunskapsöversikter och förbättrad patientinformation. Ett annat förslag är att landstingen måste samverka regionalt kring specialistteam för utredning och vård av transsexuella.

– Detta är frågor som Socialstyrelsen prioriterar. Det blir en viktig uppgift för oss under 2011 och 2012 att genomföra de här förslagen. Det kan aldrig vara acceptabelt att vården och behandlingen påverkas av vem man är, säger Lars-Erik Holm.

By Published On: 1 juni, 2011