Hormoner lockade många transpersoner

Det blev deltagarrekord på oktober månads transcafé i Stockholm. Hela 27 transpersoner lockades av kvällens diskussionsämne, medicinering med hormoner.

Bakgrunden är att allt fler transpersoner självmedicinerar med hormoner köpta på nätet. Men det finns det risker med att medicinera utan läkarövervakning. Därför var endokrinolog Stefan Arver vid Karolinska sjukhuset i Huddinge engagerad för att informera och svara på deltagarnas frågor. Han arbetar bland annat med behandling av transsexuella, har bred erfarenhet och följer det internationella kunskapsläget.

Stefan Arver varnade för att köpa hormoner på nätet för att man inte kan vara säker på vad man får. Det förekommer mycket förfalskad medicin, särskilt när det gäller potensmedel, och den kan vara overksam eller till och med giftig. Han menade att det är bättre att vänta tills socialstyrelsen skriver nya föreskrifter för TS-vården för det väntas då bli lättare att få hormoner på recept, förutsatt att förslagen i Socialstyrelsen utredning förverkligas.

Deltagarna ställde många frågor och kvällen blev mycket lyckad. När det gäller fysiologiska risker med könskonträr hormonbehandling gäller det för man till kvinna främst att vara uppmärksam på risken för blodproppar. För kvinna till man kan det eventuellt finnas en större risk för äggstocks- och bröstcancer, om dessa inte är borttagna. Men det statistiska underlaget är litet.

Stefan Arver har tillsammans med överläkare Cecilia Dhejne avgett ett expertyttrande till Socialstyrelsens utredning om TS-vården. Det handlar om riskerna med känskonträr hormonbehandling och finns som bilaga i utredningen som kan hämtas här.

Jane Nylund

By Published On: 15 oktober, 2011