FPES deltog i hearing

FPES var representerat på integrationminister Erik Ullehags hearing den 29 november om lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

FPES var inbjudna med Tinahåkan och undertecknad Anne Colt som deltagare. RFSL deltog med Ulrika Westerlund och Maria Sundin, KIM med Lukas Romson. Där fanns också RFSL ungdom, Gaypoliserna, RFSU, EKHO och HBTQ-sjuksköterskorna med två deltagare var,och HBTQ-studenterna med en deltagare.

Från regeringssidan deltog representanter från främst Arbetsmarknadsdepartementet men även justitie-, social- och utbildningsdepartementen var representerade.

Organisationerna presenterade sina viktigaste frågor under förmiddagen då Erik Ullenhag var närvarande, klockan 11.50 försvann han för att delta i riksdagsarbetet. På eftermiddagen hade vi sedan en genomgång inom 12 områden utgående från Thomas Hammarbergs/Europarådets rekommendationer beträffande mänskliga rättigheter.

Transrelaterade frågor togs upp i full omfattning inklusive 18-årsgränsen för byte av juridiskt kön. I övrigt togs HIV-problemen och frågorna kring barn i samkönade och andra relationer upp, liksom hatbrotts- och hetslagstiftningen. Malmöpolisens agerande liksom andra bemötandefrågor var också på tapeten. Inga meningsskiljaktigheter mellan de deltagande organisationerna kunde noteras.

Det “omtag” som integrationsministern tillkännagav i en pressrelease efter hearingen baseras på att man nu organiserat om hanteringen av HBT-frågorna för att få “mindre snack och mer verkstad”. Detta uttalades rätt klart under mötet även om i andra ordalag. Man ska nu samla intrycken och gå vidare med arbetet.

Vi – samtliga närvarande – utlovades få vara delaktiga. Vi ombads skicka in våra skriftliga synpunkter och förslag till Charlotta Wickman på Arbetsmarknadsdepartementet.

Text: Anne Colt

By Published On: 2 december, 2011