FPES i protest mot tvångssteriliseringarna

FPES styrelseledamot Linda E höll en välformulerad apell vid manifestationen ”Stoppa tvångssteriliseringarna” som hölls utanför riksdagen på morgonen onsdagen den 18 januari. Cirka 400 personer slöt då upp för att protestera mot att det enligt ett kd-utspel föregående vecka skulle finnas en alliansöverenskommelse en ny utredning om huruvida kravet på sterilisering för byte av juridiskt kön ska avskaffas. Uppgiften om en sådan öv
Det var många organisationer som stod bakom manifestationen: RFSL, RFSL Ungdom, FPES, KIM, HBT-socialdemokrater, HBT-liberaler, Centerpartiets HBT-nätverk, HBTQ-vänstern, Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ), Association of Nordic and Pol-Balt Lesbian Gay Bisexual Transgender and Queer Student Oranisations (Anso). Protester mot tvångssteriliseringarna hölls på flera håll i landet, i Göteborg, Malmö och Uppsala.erenskommelse dementerades visserligen strax av hbt-minister Erik Ullenhag men det faktum att det verkar som om kd kan fortsätta att förhala ett avskaffande av tvångssteriliseringarna vållade stor vrede bland hbt-organisationerna som därför beslutade hålla manifestationen utanför riksdagen.

Den europeiska HBT-kampanjorganisationen All Out har snart fått 70 000 underskrifter i en apell till statsminister Fredrik Reinfelt att stoppa tvångssteriliseringarna. Här är länken för att stödja aktionen:

allout.org/stop_forced_sterilization

Läs mer i nästa nummer av FPES medlemstidning Transinform.

By Published On: 18 januari, 2012