Sex svenska museer öppnar HBTQ-utställning i Makedonien

I dag den 22 februari öppnar HBTQ-utställningen Article One i Skopje, Makedonien. Tillsammans lyfter en rad svenska museer fram homo- och bisexuella samt transpersoners historia, dessa har oftast varit osynliga i historie- och samtidsskrivningen.

En kassettradio från Tekniska museet i Stockholm är ett av de föremål som valts ut från sex svenska museers samlingar. Föremålet har ett stort symbolvärde för HBTQ-historien och berättar hur Stockholm Gayradio på 1980-talet gav sina unga lyssnare mod att komma ut som homosexuella och ta kontakt med andra HBTQ-ungdomar. Den tidigare ägaren berättar om hur radions timerfunktion lät honom spela in sändningarna så att han kunde ta fram dem och lyssna när hans mamma inte hörde.

Namnet Article One refererar till det första stycket i FN:s stadgar: “All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Article One invigdes i Stockholm under Europride 2008 oct had sedan dess visats i Lettland, Serbien oct Bosnien Hercegovina. Från 22 february till 15 mars visas Article one i Skopje på National Gallery of Macedonia.

Utställningen Article One består av föremål från Armémuseum, Historiska museet, Nobelmuseet, Tekniska museet, Polismuseet och Riksidrottsmuseet, och organiseras av The Unstraight museum med stöd från Svenska institutet.

Den 25 april får Tekniska museets Nördcafé besök av Leszek Rozpedek, chefstekniker på Stockholm Gayradio.

/Jane Nylund

By Published On: 22 februari, 2012