Första HBT-boendet för äldre öppnar i Stockholm

Nästa år öppnas det första boendet för äldre homo- och bisexuella samt transpersoner i Stockholms stad. I dag fattade Stockholms stads fastighetsbolag Micasa beslut om att renovera seniorboendet Rio på Gärdet för att sedan upplåta ett flertal våningsplan till föreningen Regnbågen.

– Det här är ett viktigt startskott för att fler äldre ska få leva sina liv som de önskar. Man ska kunna välja vilka man vill bo med och var man vill bo, även när man blir äldre. Jag ser framför mig att många olika grupper av äldre ska kunna hyra vård- och omsorgsfastigheter av Stockholms stad för att kunna bo tillsammans, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Vi måste nu gå i en färdriktning där äldreomsorgen utgår ifrån vad varje individ vill ha och behöver. Det handlar om att komma bort från en standardiserad äldreomsorg som förutsätter att alla äldre är lika och vill samma saker, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Många har frågat mig om varför det behövs ett äldreboende för hbt-personer. Svaret är att man inte ska riskera att behöva ”gå in i garderoben” om man skrivs in på ett boende som är till för gemene man. Det finns i dag fortfarande fördomar i vårt samhälle och så länge fördomar finns kommer det tyvärr att finnas ett behov av att särskilja sig från den stora massan, säger Christer Fällman, ordförande i Regnbågens kooperativa hyresrättsförening.

– Av egen erfarenhet har jag på min arbetsplats sett och upplevt att en förflyttning till ett äldreboende ändå är en stor omställning och kan medföra en så stor stress för personen, att en flytt till ett gemensamt boende för likasinnade kan vara att föredra, säger Christer Fällman, ordförande i Regnbågens kooperativa hyresrättsförening.

Renovering av fastigheten Rio på Gärdet kommer att påbörjas i augusti och inflyttning kommer att ske hösten 2013. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening samarbetar med RFSL-Riksförbundet och Stockholms Äldreboende AB.

/Jane Nylund

By Published On: 23 februari, 2012