Tvångssterilisering olaglig

I en nyligen meddelad dom fastslår förvaltningsrätten att kravet på sterilisering för juridiskt könsbyte är ett påtvingat kroppsligt ingrepp. Kravet står i strid med Europakonventionen och ska därför inte gälla.

Kravet på sterilisering har funnits sedan år 1972 i den så kallade könstillhörighetslagen. Diskrimineringsbyrån Uppsala, DU, har sedan hösten 2010 företrätt en person som ansökt om att få byta juridiskt kön till man. Socialstyrelsen avslog ansökan eftersom personen inte ville sterilisera sig.
DU har menat att kravet strider mot rätten till privatliv som fastslås i Europakonventionen. På onsdagen fick DU domen från förvaltningsrätten där målsäganden ges rätt. Rätten fastslår att kravet står i strid med Europakonventionen och ska därför inte gälla. I februari i år förklarade också socialministern i en debattartikel att det 40 år gamla lagstadgade kravet på sterilisering vid juridiskt könsbyte ska slopas eftersom det strider mot mänskliga rättigheter.

DU menar att domen har stor betydelse.

– Jag tror det är viktigt för alla som varit engagerade i frågan att rättsväsendet tagit ställning och att vi får kvitto på att Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter också i praktiken gäller. Nu kanske vi äntligen får ett slut på tvångssteriliseringarna i Sverige, säger Kerstin Burman, jurist vid DU.

För målsäganden innebär domen att han har rätt att få juridisk status som man utan att underkasta sig något krav på sterilisering.

– Jag kan knappt tro att det är sant. Det är en stor seger i en fråga som påverkar oerhört många personer, säger målsäganden.

By Published On: 15 mars, 2012